Juf Helga

Ik ben Helga en verzorg de lessen niet-confessionele zedenleer hier in deze toffe school.

Graag geef ik een woordje uitleg over de inhoud van de lessen en de gebruikte werkvormen.

In de les zedenleer worden kinderen een moreel bewustzijn en zingevend oriëntatiekader bijgebracht vanuit de vrijzinnig- humanistische levensbeschouwing.

Het doel van een rijke morele opvoeding is jonge mensen te begeleiden en te vormen zodat ze gelukkig zijn en optimaal kunnen functioneren in onze samenleving.

Daarbij gaan we niet uit van een goddelijke autoriteit, wel zijn we ervan overtuigd dat de mens zelf alle mogelijkheden bezit om eigen waarden en normen te vormen (d.m.v. vrij onderzoek) om een ‘goed’ mens te worden.

Ik verkies een ervaringsgerichte aanpak waarbij attitudes en vaardigheden worden ontwikkeld die de kinderen in staat stellen zelf levenshoudingen te kiezen.

Ik maak gebruik van afwisselende  werkvormen zoals allerlei gesprekjes, filosoferen, poppenkast, liedjes, creatieve beeldende expressie, spelletjes, verhalen, groepswerk, dramatiseren, zelfonderzoek,…

De kinderen zelfstandig leren denken en handelen is hierbij belangrijk.

Ze komen vaak aan het woord en gaan in dialoog met anderen nadenken over zichzelf en de wereld.

Het is verrijkend om te luisteren naar wat leeftijdgenoten over een thema zeggen en om samen na te gaan op welke verschillende manieren een probleem kan worden benaderd. In een gesprek kunnen ze dan de zaken op een rij zetten, duidelijkheid voor zichzelf scheppen en inzicht verwerven.

Kritisch benaderen van de actualiteit, kennis maken met de wereldgodsdiensten, ontdekken van jezelf en de andere, ontwikkelen van sociale vaardigheden, zich bekwamen in argumenteren, persoonlijke creativiteit, fantasie, zelfvertrouwen, mondigheid, gemeenschapszin, medeleven, autonomie, verantwoordelijkheid, communicatie,…spelen een belangrijke rol  in het vervolmaken van de waardevorming en het moreel reflecteren. Om zo uiteindelijk te komen tot een eigen levenshouding en persoonlijke levensstijl.

De thema’s draaien rond de ontwikkeling van de kinderen zelf zoals  gevoelens,  weerbaarheid, zintuigontwikkeling,  alsook maatschappelijke thema’s zoals: zorg dragen voor het milieu, verdraagzaamheid, mensenrechten, dierenrechten, andere levensbeschouwingen, actualiteit, media, enz…

Mijn grootste voldoening is dat ik kinderen mee mag begeleiden en stimuleren om samen te onderzoeken en te ontdekken wat belangrijk is in hun leven om als mens gelukkig te kunnen zijn.

Ik ben aangesloten bij de werkgroep ‘Vrijzinnige Feesten Lier’. Daarom geef ik u wat info over deze feesten:

We organiseren voor de leerlingen die de cursus zedenleer volgen in het eerste leerjaar het Lentefeest en voor de leerlingen van het zesde leerjaar het Feest Vrijzinnige Jeugd.

Deelname aan deze feesten is geheel vrijblijvend.

Waarom deze feesten?

In wel 4000 culturen over de hele wereld wordt de overgang van de ene levensfase naar de andere plechtig gevierd. Deze overgangsplechtigheden blijken zeer waardevol te zijn in de ontwikkeling van de mens. Als vrijzinnigen bieden we daarom een feest aan persoonlijk en op maat van het kind.

In het eerste leerjaar vieren we de grote stap die onze kinderen zetten van de kleuterschool naar de lagere school. In het zesde leerjaar vieren we de overgang van kind naar jongvolwassene.

Alle leerlingen van zedenleer van het eerste en zesde leerjaar krijgen een brief mee met praktische informatie en de mogelijkheid tot inschrijven voor deze feesten.

Voor nog meer inlichtingen betreffende de cursus en de feesten kunt u steeds bij mij terecht.

Vriendelijke groet,
Juf  Helga