Praktische informatie

Voor- en naschoolse opvang schooljaar 2022-2023

VOOROPVANG VAN 7u15 TOT 8u15 OP SCHOOL:
De kinderen worden opgevangen door 2 begeleiders van BKO De Marbollen in de kleuterrefter of op de kleuterspeelplaats. De kinderen komen onder begeleiding van de ouders binnen langs de kleuterpoort. Vanaf 8u15 gebeurt het toezicht door de leerkrachten.

NASCHOOLSE OPVANG VAN 15u45 TOT 17u15 OP SCHOOL:
De kinderen worden begeleid door 2 begeleiders van BKO De Marbollen. Ze kunnen gebruik maken van de speelplaats, de kleuterrefter en de refter van de lagere school.

NASCHOOLSE OPVANG VAN 17u15 TOT 18u30 IN BKO DE MARBOLLEN:
De kinderen die niet opgehaald worden voor 17u15, wandelen onder begeleiding van de medewerkers van de BKO samen naar De Marbollen. Aan de ouders van de kleuters vragen wij om van tevoren te laten weten (via het heen-en-weermapje) of hun kind na 17u15 kinderopvang nodig heeft. Kleuters die later dan 17u15 worden opgehaald, vertrekken al om 15u45 met het busje naar BKO De Marbollen. Dit om te vermijden dat de kleuters na een lange schooldag nog te voet naar de BKO moeten wandelen.

INSCHRIJVEN IS VERPLICHT!
Denk eraan om je kind tijdig in te schrijven voor de kinderopvang. Het inschrijven is volledig gratis! Je hebt er dus alle belang bij om dit voor de start van het schooljaar in orde te brengen. Zo kan je kind altijd in de opvang terecht. Ook als je normaal gezien geen gebruik maakt van de opvang, raden wij jullie aan om dit toch te doen. Zo kan je kind in onvoorziene omstandigheden altijd opgevangen worden.

Inschrijven kan via onderstaande link:
https://www.lint.be/inschrijven
Denk eraan dat je elk jaar opnieuw moet inschrijven!