Praktische informatie

Voor- en naschoolse opvang door BKO De Marbollen

Voorschoolse opvang: 7u – 8u15

Naschoolse opvang: 15u45 – 18u