Onze school

Algemene Info

Kleuters

 • elke kleuter staat centraal, spelen en werken volgens eigen niveau
 • dagelijkse contact tussen ouders en school via heen- en weerschrift
 • ouderhulp in klas bij activiteit of uitstap
 • ruime klassen en gedifferentieerd en aangepast speelgoed.
 • sleep-over in de 3de kleuterklas
 • wenmoment voor 2,5 jarigen met ouders, telkens kort voor de instapdagen
 • familiefeest voor ouders en grootouders met optreden kleuters
 • geregeld klasdoorbrekend werk met keuzesysteem
 • bodymap en schrijfdans als voorbereiding tot een goede en fijne motoriek

Lagere school

 • nieuwste methoden en leermiddelen, online gebruik van ‘bingel’
 • hoekenwerk en contractwerk in alle klassen
 • ouderhulp in de klas: hoekenwerk, uitstappen, …
 • klasinterne zorgwerking en voor kinderen met (leer)moeilijkheden
 • vrije keuze qua levensbeschouwing
 • muzische vorming komt ruimschoots aan bod
 • moderne W.O.-methode MUNDO, nieuwe methode taal en spelling
 • ICT-gebruik met Chromebooks
 • digitale interactieve schoolborden

Schooluren

 • De lessen starten om 8u30 en eindigen om 15u30, op woensdag om 12u05.  Er is middagpauze van 12u05 tot 13u35. De schoolpoort gaat een half uur voor het begin van de lessen open.
 • De kleuters kunnen aan de poort afgehaald worden, telkens vijf minuutjes vroeger. Stuur uw kind niet vroeger dan 8u00 en 13u05 naar school, dit is echt niet veilig en kan aanleiding geven tot fout gedrag aan de schoolpoort.
 • Na schooltijd zijn er begeleide rijen naar verschillende richtingen en kruispunten.
 • Begeleide studie/nabewaking van 15u45 tot 16u30 (0,50 €), er zijn dan géén rijen, behalve de rij naar BKO De Marbollen.

Gezonde school

 • Er is geen drankbedeling tijdens de speeltijden. Er zijn drinkfonteintjes onder het afdak en bij de kleutertoiletten. Wij drinken tijdens iedere pauze minstens één beker water.
  Ieder kind heeft zijn eigen drinkbeker in de klas en mag steeds kraantjeswater drinken. Géén eigen drank!
 • Snoep zoals chips, chocoladekoeken, kauwgom, suikergoed, e.d. is niet toegelaten, ook niet in de brooddoos (chocolade als beleg bij de boterham moet kunnen). Alleen bij verjaardagen kunnen we een uitzondering toestaan, maar het ‘geschenk’ wordt mee naar huis genomen of gezamenlijk in de klas opgegeten.
 • Voedzame snackjes (droge koek, granenkoek, mueslireep, …) worden getolereerd op de speelplaats.
 • Natuurlijk moedigen we fruit aan als gezond tussendoortje. Woensdag fruitjesdag – géén koek of andere snack. Ieder brengt dan een stuk fruit mee. Gezonde school: geen snoep, liever fruit!

Middagpauze

 • De leerlingen kunnen ’s middags onder toezicht hun boterhammen opeten voor 0,09 €/dag (schoolrekening). Dit moet niet vooraf gemeld worden. De brooddozen moeten voorzien zijn van een herkenbare naam.
 • Er is gratis kraantjeswater en fairtrade thee.
 • Men kan ook een warme maaltijd of alleen soep verkrijgen. Dit wordt dagelijks genoteerd op een maandkalender in de agenda of heen-en-weerschrift, zo kan u bij de schoolfacturatie nadien mee controleren. Let op: zonder notatie kunnen we géén warme maaltijd garanderen.
 • Op de website kan u het maandmenu raadplegen, de lijst hangt ook uit aan de schoolpoort en wordt telkens meegegeven met de gezinsoudsten.

DEGELIJK ZORGBELEID VAN KLEIN TOT GROOT

Zorg voor ieder kind

 • Aangepaste leerlijnen en hulpmaatregelen in overleg met CLB en ouders voor kinderen met attest van leerprobleem (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, …).
 • Handelingsgericht werken in overleg met zorgteam: enerzijds klasinterne zorgwerking met geregeld opsplitsing klasgroepen (co-teaching), anderzijds met hulp van zorgjuf.
 • Tijgerleren: knappe rekenaars krijgen differentiatie in de klas met aparte leerstof die zelfstandig verwerkt wordt en eventueel met de leerkracht verbeterd wordt.
 • MDO (Multi-Disciplinair Overleg) gebeurt op geregelde tijdstippen om de leerlingen zo goed mogelijk op te volgen in het zorgbeleid (trimestrieel of sneller indien nodig).
 • Regelmatig overleg met maatschappelijk werkster van het CLB om snel afspraken te kunnen maken met ouders en/of externe begeleiders.
 • Samen met de goede zorgen van de klasleerkrachten waakt het ‘zorgteam’ over het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen.
 • Preventief en remediërend te werk gaan wat betreft schoolse vorderingen, waakzaam zijn voor de socio-emotionele ontwikkeling, sociale vaardigheden behandelen via Axenroos, het leesgedrag bevorderen, … Een hele resem taken die verdeeld worden door het zorgteam (zorgcoördinator en directie).
 • In elke klas worden uren voorzien om tijdens hoekenwerk/contractwerk/… te zorgen voor die kinderen waarbij de leerkracht ‘extra-aandacht’ zaken vaststelt . Tegelijk is er een collega (co-teacher) in de klas die de groep begeleidt bij het zelfstandig werk. Deze klasinterne zorg is de eerstelijnszorg en kan bij uitzondering uitgebreid worden tot klasexterne zorg.
 • Het spreekt vanzelf dat de directie de eindverantwoordelijke is en steeds het aanspreekpunt blijft voor alle partijen en bij alle problemen.

Onze school werkt samen met het
CLB-centrum te Kontich.
Tel.: 03-458 58 58.
Contactpersoon: Eline De Meyer


CULTUUR – SPORT – MUZISCHE VORMING:

 • 2x theaterbezoek voor alle klassen (1x aangeboden door de oudervereniging)
 • 2x sportdag (1x aangeboden door de oudervereniging)
 • keuzedagen, dan kiezen de kinderen een muzische of sportieve activiteit
  (gemengde groepen)
 • geregeld schoolmomenten met muziek en dans, viering van jarigen,…
 • extra sport via SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) tijdens de schooluren, ook naschools i.s.m. sportdienst De Witte Merel

ACTIEVE OUDERVERENIGING:

 • propaganda
 • organisatie kindermarkt op Suikeren Zondag
 • kom-kijk-doedag (schoolfeest)
 • kerstdrink
 • hulp familiefeest kleuters
 • halloweenfuif
 • ouderfuif
 • quiz